Produktaktuellt - Sök leverantörer, produkter och fabrikat!

Nästa steg för ŠKODA DESIGN: Raka och tydliga former inspirerade av tjeckisk glaskonst

- Designspråket utvecklas och förfinas konstant - Precision och klarhet bygger grunden i ŠKODAs design. [..] Läs mer.

Volkswagen Personbilar om bonus malus: "Vi ser fram emot en ökning av el och biogas"

- Förslaget kommer gynna försäljningen av elbilar, laddhybrider och gasbilar, säger Sten Forsberg, [..] Läs mer.

Lesjöfors dotterbolag Spiralspecialisten AB förvärvar fjäderverksamheten inom Spiros AB

Spiralspecialisten AB, dotterbolag inom Lesjöforskoncernen, har förvärvat fjädertillverkningen av [..] Läs mer.

Svenskarna beredda att betala mer för svenskt kött

En ny undersökning slår fast att konsumenterna har en ökad betalningsvilja för svenskproducerat kött. [..] Läs mer.

Offecct opens a new showroom in Milan

Luca Nichetto inaugurates with a design and art installation Swedish furniture and design company [..] Läs mer.

​Styr efter miljöpåverkan, inte med subventioner

Styrmedel för att minska utsläppen från transportsektorn bör utgå från användningen av miljövänligt [..] Läs mer.

Totallösning till bostäder

Weland har levererat loftgångar med raka trappor, räcken och sigmabalkar till bostäder på Eldsbodavägen i Hallstahammar. [..] Läs mer.

Ny regionchef på Venture Cup Väst

Venture Cup Väst välkomnar Alexandra Björk som en ny regionchef. Alexandra kommer närmast från Connect [..] Läs mer.

Digital Cellulose Center – Nytt kompetenscentrum vid RISE, LiU och KTH

Digital Cellulose Center (DCC) är ett av de åtta nya kompetenscentrum som VINNOVA nyligen beslutat att satsa på. [..] Läs mer.

FSC bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar

En studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar. De viktigaste bidragen gäller att fler levande och döda träd lämnas vid avverkning, blandskog främjas, och att ädla lövträd, död ved och sumpskogar bevaras. Utifrån vetenskaplig litteratur har kraven i FSC:s regelverk jämförts med de krav som finns i estländsk lagstiftning.

Klicka här för att läsa hela artikeln