Produktaktuellt - Sök leverantörer, produkter och fabrikat!Annonsering

Vad är viktigt när du annonserar och hur når du bästa resultat?
Du vill nå rätt målgrupp, du vill att det ska vara kostnadseffektivt och du vill kunna mäta responsen. Dessutom vill du att det ska vara enkelt. Allt detta kan ProduktAktuellt hjälpa till med.

Utgivningsplan och prislista för 2015
Prislista & Utgivningsplan (pdf)

Annonsmaterial
Anna Näslund

Telefon: +46 (0)651-169 56

Din kundleverantör
ProduktAktuellt presenterar produkter och tjänster för svensk industri. Tack vare alla de affärskontakter vi skapat genom åren har vi etablerat oss som Sveriges ledande tidning för industriföretag. Tag därför vara på möjligheten att via ProduktAktuellt få nya affärskontakter!